Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid via de KCR

Mijn naam is Celine van den Hoven en als moeder van twee kinderen op basisschool De Bundertjes ben ik met veel enthousiasme actief betrokken bij de KCR. 

Ik ben bij de KCR gegaan, omdat ik het belangrijk vind dat ouders en leerkrachten samenwerken om het onderwijs op school zo goed mogelijk te maken. In de KCR worden belangrijke beslissingen genomen die van invloed zijn op de school en haar leerlingen. Als ouder wil ik graag meedenken en meepraten over deze beslissingen en zo bijdragen aan een goede onderwijsomgeving voor mijn kinderen en alle kinderen op school. 

De KCR heeft als taak om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen en mee te denken over het beleid van de school. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, de begroting en het beleid rondom veiligheid en gezondheid op school. 

Voor mij is ouderbetrokkenheid ontzettend belangrijk, omdat ik geloof dat een goede samenwerking tussen ouders en school bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Door betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen, kan ik hen ondersteunen en helpen waar nodig. Maar ook kan ik meedenken over het beleid en de kwaliteit van het onderwijs op school. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. 

 

Ouderbetrokkenheid via de OR

Mijn naam is Dave Mennen en vader van 1 kind op basisschool de Bundertjes. Ik ben actief als voorzitter van de Ouderraad binnen de school.In de Ouderraad zijn we nauw betrokken met de leerkrachten over de activiteiten die tijdens het gehele schooljaar georganiseerd worden.

We delen onze ideeën en creativiteit en denken als ouders mee om de activiteiten ieder jaar zo leuk en uitdagend mogelijk te houden voor de kinderen. Ook het versieren van de school tijdens deze activiteiten wordt veelal door de ouders van de ouderraad gedaan.Dat is dan ook de reden waarom ik bij de ouderraad ben gegaan, zodat ik mijn creativiteit en ideeën met de school kan delen. Zo zijn we erg betrokken bij het aanbod voor de school en kunnen we er samen voor zorgen dat we ieder jaar weer leuke activiteiten op het programma hebben staan.

Voor mij is ouderbetrokkenheid dan ook erg belangrijk, we krijgen de kans om als ouders mee te denken over wat het aanbod is voor de kinderen en zorgen er dan samen met de leerkrachten voor dat er ieder jaar weer een leuk en vernieuwend programma voor de kinderen is.