Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school, kunt u contact opnemen via bundertjes@obsh.nl of 0492-525649. U zult uitgenodigd worden voor een intakegesprek en rondleiding met onze directeur. Uw kind kan worden ingeschreven vanaf het moment dat hij/zij de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Wilt u al voor die tijd kennismaken met onze school, dan bent u natuurlijk ook al van harte welkom.