Anti-pestbeleid

Op school wordt er actief aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag. Alle kinderen hebben er immers recht op zich in hun basisschoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in zichzelf en de mensen om hen heen. Wederzijds respect en waardering zijn hierbij van groot belang. Voorop staat dat kinderen zich gelukkig en geborgen voelen en dat leren voor hen een leuke, prettige bezigheid kan zijn. De sfeer waarin een kind zich ontwikkelt is voor ons van groot belang. De houding van onze leerkrachten is dan ook open, bemoedigend, beschermend en positief.