Kindcentrum De Bundertjes


Kindcentrum De Bundertjes is een initiatief van OBS Helmond en Lela Kinderopvang. 
Kindcentrum De Bundertjes bestaat uit:
  • Dagopvang voor 0 tot 4 jarigen
  • Peuterspeelzaal
  • Buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jarigen
  • Tussenschoolse opvang
  • Basisschool
Kindcentrum De Bundertjes ontleent haar naam aan het aangrenzende natuurgebied. De Bundertjes is gehuisvest in twee gebouwen in Helmond-Noord die in elkaars directe nabijheid staan. Beide gebouwen tellen samen 15 groepslokalen voor onderwijs, ruimtes voor peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang.


                

Basisschool


De school in het Kindcentrum is een openbare basisschool, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

                        

                  
 

Peuteropvang/VVE

 

De peuteropvang is één van de eerste stappen uit de eigen wereld van uw peuter. Hier kunnen kinderen van 2 en 3 jaar wekelijks, onder deskundige begeleiding, enkele dagdelen met leeftijdgenootjes spelen. Op de peuteropvang leren zij een aantal essentiële vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk delen. 

                           Aanmelden opvang

Kinderdagopvang 

Buitenschoolse opvang

 

De buitenschoolse opvang (BSO) bestaat uit de voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang.
 


 

Tussenschoolse opvang


De tussenschoolse opvang is een moment van vrije tijd waarin de kinderen gezellig een boterham eten en wat drinken en even kunnen ontspannen om nieuwe energie op te doen voor de schoolmiddag.

                  Aanmelden TSO

 

Welkom op onze website

Home